ÚČETNICTVÍ

 

- kontrola účetnictví a daňové evidence

- účetní metodika

- dohled při sestavování účetní závěrky

- vedení účetnictví a daňové evidence

Kontakt

Ing. Filip Macoun Lucemburská 1
130 00 Praha 3
tel. + 420 777 041 238 info@filipmacoun.cz